Нека помогнем на Асен в борбата с левкемията Let's help Assen in the fight against leukemia

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Нека помогнем на Асен в борбата с левкемията Let's help Assen in the fight against leukemia

83 Дарители
2363.61 EUR дарени от 199404 EUR
Организатор
Вера Стоилова
Бенефициент
Асен Димитров Петрунов
Крайна дата
Край след 6 дни
Налична сума
317.81 EUR
Вера Стоилова организира кампания за Асен Димитров Петрунов
Край след 6 дни
Налична сума
317.81 EUR

Нека помогнем на Асен Петрунов (49 г.), който пролетта на 2023г. беше диагностициран с тежка левкемия (AML). Асен е силен и всички, вярваме, че той ще се пребори. 

За съжаление Асен разви резистентност към стандартната химиотерапия и лечението му нямаше как да продължи в родината. Иновативните методи на Универистетската болница в Хайделберг (Германия) му помогнаха да достигне състояние, което му позволява трансплантация на стволови клетки. През Октомври 2023г., специалистите от Heidelberg University Hospital извършиха трансплантацията и това помогна на Асен да достигне до пълна ремисия.

За огромно сължание, нашият приятел разви остър GVHD, който е един от общите странични ефекти след трансплантация на стволови клетки. Това доведе до множество усложнения в неговия случай и от Ноември 2023г. той е в много тежко състояние, като е преместен в интензиното отделение на болницата. 

Досега успяхме да покрием разходите за иновативната химиотерапия, трансплантацията на стволови клетки и съпътстващите медицински разноски, но лечението на международен пациент в Heidelberg University Hospital е изключително  скъпо и възможностите ни са на привършване.

Това ни кара да се обърмен към всички Вас и се надяваме на Вашата помощ и подкрепа, защото малкото за Вас означава много за нас. 

Благодарим Ви, че отделихте време да се запознаете с неговия случай. Ще се надяваме на Вашата подкрепа. Бъдете здрави.

Let's help Assen Petrunov (49), who was diagnosed with severe leukemia (AML) in the spring of 2023. Assen is strong and we all believe he will fight.

Unfortunately, Assen developed resistance to standard chemotherapy and his treatment could not continue at home. The innovative methods of the Universtet Hospital in Heidelberg (Germany) helped him to reach a condition that allows a stem cell transplant. In October 2023, specialists from Heidelberg University Hospital performed the transplant and this helped Assen to reach a complete remission.

Much to his dismay, our friend developed acute GVHD, which is one of the common side effects after stem cell transplant. This led to multiple complications in his case and as of November 2023, he is in a very serious condition and has been moved to the intensive care unit of the hospital.

So far we have been able to cover the costs of the innovative chemotherapy, the stem cell transplant and the accompanying medical expenses, but treating an international patient at Heidelberg University Hospital is extremely expensive and our options are running out.

This makes us turn to all of you and we hope for your help and support, because a little for you means a lot to us.

Thank you for taking the time to learn about his case. We look forward to your support. Be well.

Виж още
Новини
28-ми март 2024
Вера Стоилова организира кампания за Асен Димитров Петрунов
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, налага се да се закупят лекарства, които Асен трябва да продължи да приема. Поради тази причина се налага да използваме събраните пари от к... Hello, we need to purchase medication for Assen to continue taking. For this reason we have to use the money raised from the campaign. Thank you all...
4000.02 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
27-ми февруари 2024
Вера Стоилова организира кампания за Асен Димитров Петрунов
Новини 27.02.24г News 27.02.24
С голяма надежда и благодарност Ви съобщаваме, че благодарение на Вашата безкрайна подкрепа и силния дух на Асен, той е изписан от болницата. Той пост... It is with great hope and gratitude that we inform you that thanks to your endless support and Assen's strong spirit, he has been discharged from the...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.