Всички новини за кампания Нека помогнем на Асен в борбата с левкемията

28-ми март 2024
Вера Стоилова е организатор за бенефициент Асен Димитров Петрунов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, налага се да се закупят лекарства, които Асен трябва да продължи да приема. Поради тази причина се налага да използваме събраните пари от кампанията. Благодаря на всички, които ни подкрепихте и продължавате да ни подкрепяте. Hello, we need to purchase medication for Assen to continue taking. For this reason we have to use the money raised from the campaign. Thank you all who have supported us and continue to support us.

4000.02 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
27-ми февруари 2024
Вера Стоилова е организатор за бенефициент Асен Димитров Петрунов
Новини 27.02.24г News 27.02.24

С голяма надежда и благодарност Ви съобщаваме, че благодарение на Вашата безкрайна подкрепа и силния дух на Асен, той е изписан от болницата. Той постигна значителен прогрес и сега е във фаза на възстановяване, но пътят към пълното оздравяване все още е дълъг и изпълнен с предизвикателства. Въпреки... It is with great hope and gratitude that we inform you that thanks to your endless support and Assen's strong spirit, he has been discharged from the hospital. He has made significant progress and is now in the recovery phase, but the road to full recovery is still long and fraught with challenges....