НЕКА ПОМОГНЕМ НА БАМБИ NEKA, LET'S HELP ON THE BAMBI.

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

НЕКА ПОМОГНЕМ НА БАМБИ NEKA, LET'S HELP ON THE BAMBI.

8 Дарители
164.61 EUR дарени от 35000 EUR
Организатор
Lyubomir Salas
Бенефициент
ЛИНКО ЛИНКОВ
Крайна дата
Край след 163 дни
Налична сума
164.61 EUR
Lyubomir Salas организира кампания за ЛИНКО ЛИНКОВ
Край след 163 дни
Налична сума
164.61 EUR

Аз съм Любомир и днес ще ви разкажа за моя тъст. Той е най-добрия човек, който познавам и има СПЕШНА нужда от нашата помощ.

След болки в бъбреците Линко известен като Бамби се сблъсква с коварната болест РАК. За по-малко от месец живота му се преобърна. 

Наша позната се лекува в Турция и ни насочи да опитаме там. Получи усложнение,приеха го спешно в болница и беше в реанимация. Престоят там е много скъп, само до сега лечението му възлиза на над 25 000евро.

Бамби винаги е бил силен, но сега се нуждае от вашата подкрепа. Той беше част от известната музикална група Кристали и през своята 35-годишна кариера като музикант е донесъл хиляди усмивки на хората. 

Лечението му в Турция е жизненоважно, но финансово непосилно за семейството му. Той се нуждае от вашата помощ. Нека покажем, че заедно сме по-силни. Нека помогнем на Бамби.

I am Lubomir and today I will tell you about my father-in-law. He is the best person I know and he is in URGENT need of our help.

After kidney pain, Linko known as Bambi is facing the insidious disease CANCER. In less than a month his life was turned upside down.

An acquaintance of ours is being treated in Turkey and referred us to try there. He developed a complication,was admitted to hospital urgently and was in intensive care. The stay there was very expensive, his treatment alone so far amounted to over 25,000euros.

Bambi has always been strong, but now he needs your support. He was part of the famous musical group The Crystals and has brought thousands of smiles to people during his 35-year career as a musician.

His treatment in Turkey is vital but financially prohibitive for his family. He needs your help. Let's show that together we are stronger. Let's help Bambi.

Виж още

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.