Дарители по кампания - Нека помогнем на Дани


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

24.2 лв. преди 2 дни
200.1 лв. преди 2 дни
18.89 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
10000 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
200.1 лв. преди 2 седмици
200.1 лв. преди 3 седмици
38 лв. преди 3 седмици
8.91 лв. преди 3 седмици
19.26 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 4 седмици
19.2 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
19.17 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
200.1 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
24.11 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
99.72 лв. преди 1 месец
23.75 лв. преди 1 месец
33.97 лв. преди 1 месец
38.87 лв. преди 1 месец
46.93 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
24.18 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
200.1 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
33.43 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.38 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
2175.5 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
1230.75 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
3.18 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
19.26 лв. преди 2 месеца
204.88 лв. преди 2 месеца
13.72 лв. преди 2 месеца
28.9 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
2280 лв. преди 2 месеца
47.12 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
21.14 лв. преди 2 месеца
29.03 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
14.27 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
38.81 лв. преди 2 месеца
1165.65 лв. преди 2 месеца
243.55 лв. преди 2 месеца
47.87 лв. преди 2 месеца
490.87 лв. преди 2 месеца
4.34 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
18.87 лв. преди 2 месеца
14.26 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
97.77 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
48.16 лв. преди 2 месеца
28.59 лв. преди 2 месеца
295.36 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
14.26 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
3885.5 лв. преди 2 месеца
98.24 лв. преди 2 месеца
98.3 лв. преди 2 месеца
18.97 лв. преди 2 месеца
29 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.16 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
40.87 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
28.59 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
33.5 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
48.12 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
18.48 лв. преди 2 месеца
1178.48 лв. преди 2 месеца
5.41 лв. преди 2 месеца
7.38 лв. преди 2 месеца
14.27 лв. преди 2 месеца
Shape