Нека помогнем на Дани Neka, let's help on Dani.

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
821 Дарители
30644.15 EUR дарени от 153388 EUR
Организатор
Нина Лазарова
Бенефициент
Данаил Ивайлов Павлов
Крайна дата
Край след 132 дни
Налична сума
6257.86 EUR
Нина Лазарова организира кампания за Данаил Ивайлов Павлов
Край след 132 дни
Налична сума
6257.86 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

31-ви януари 2024
Здравейте, на всички които активно се интересуват за състоянието на Дани! Прибраха се в България и сега възстановява от болничното лечение и дългият път. Както споделих преди няколко дни, той се чувства добре. Благодарение на стимулиращите инжекции, които се прилагат 3 поредни дни във времето между вливките, успяваме да поддържаме сравнително добра кръвна картина. С надеждата да не се налага да се отлага поредната вливка. Четвъртата сесия е планувана да се проведена на 13.02.2024. Стискайте палци да е в добро състояние и тя да бъде извършена! След което ни очакват 16 дни на нетърпение и следва изследване - ПЕТ-СКЕНЕР и констатация за състоянието му. Благодаря на всички и Бог да пази вас и вашите близки! Hello to everyone who is actively interested in Danny's condition! He is back in Bulgaria and now recovering from the hospital treatment and the long journey. As I mentioned a few days ago, he is feeling fine. Thanks to the stimulant injections, which are administered 3 days in a row in between infusions, we are able to maintain a relatively good blood count. Hopefully not having to delay another infusion. The fourth session is scheduled to take place on 02/13/2024. Keep your fingers crossed that he is in good condition and that it is carried out! After which we have 16 days of impatience and the next test is the PET-SCENER and a finding on his condition. Thank you all and God keep you and your loved ones!
3782.12 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.