Нека помогнем на Дани Neka, let's help on Dani.

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
821 Дарители
30644.15 EUR дарени от 153388 EUR
Организатор
Нина Лазарова
Бенефициент
Данаил Ивайлов Павлов
Крайна дата
Край след 128 дни
Налична сума
6257.86 EUR
Нина Лазарова организира кампания за Данаил Ивайлов Павлов
Край след 128 дни
Налична сума
6257.86 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

1-ви март 2024
Здравейте мили дарители! Честита баба Марта на всички! Да сте живи и здрави! Добрите ви намерения и дела да достигнат до много хора! Ние приключихме с последната вливка и сега сме в очакване на предстоящите изследвания, които ще се проведат я периода от 10 до 12ти март. Дани се чувства добре. Надеждата, че Пет-скенера ще е чист е голяма. Стискайте палци! Лъчетерапията, която очакваме в последствие е още едно от изпитанията, коeто Дани трябва да премине, но не се е обезкуражил. Силата му за живот е голяма. Тази сила идва от всички вас, за което ви благодарим! Hello dear donors! Happy Martha to everyone! May you be alive and well! Your good intentions and deeds reach many people! We finished the last infusion and now we are waiting for the upcoming examinations, which will take place from 10th to 12th of March. Dani is feeling well. The hope that the Pet-scanner will be clean is great. The radiotherapy that we are looking forward to later is another of the tests that Danny has to go through, but he is not discouraged. His strength for life is great. That strength comes from all of you, for which we thank you!
Документи Общо: 1 документа
1747.76 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.