Нека помогнем на Дани Neka, let's help on Dani.

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
821 Дарители
30644.15 EUR дарени от 153388 EUR
Организатор
Нина Лазарова
Бенефициент
Данаил Ивайлов Павлов
Крайна дата
Край след 128 дни
Налична сума
6257.86 EUR
Нина Лазарова организира кампания за Данаил Ивайлов Павлов
Край след 128 дни
Налична сума
6257.86 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

13-ти март 2024
Здравейте благодетели, Пет-скенера на Дани е чист!!! След консултации със специалисти, им назначиха лъчетерапия. Тя ще се прове в рамките на месец, всеки ден по 20 минути. Първата процедурата ще е в началото на другата седмица. За лекарите това е превантивна мярка, която ще се се противопостави на още един рецидив. Надяваме се, че ще след този един месец вече всичко ще е наред и ще си отдъхнем. Сумата която е необходима само за лъчетерапията е 13 000€ (тринадесет хиляди евро). Прилагам проформа фактура. Стискайте палци! Hello benefactors, Danny's Pet-scanner is clean!!! After consultations with specialists, they have been appointed radiotherapy. It will take place over the course of a month, 20 minutes each day. The first treatment will be early next week. For the doctors, this is a preventive measure that will counter another relapse. Hopefully, after this one month everything will be fine and we will be able to relax. The amount that is needed for the radiotherapy alone is 13,000€ (thirteen thousand euros). I enclose a pro forma invoice. Keep your fingers crossed!
Документи Общо: 1 документа
25480 BGN Плащане по фактура
45.43 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.