Нека помогнем на Дани Neka, let's help on Dani.

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
821 Дарители
30644.15 EUR дарени от 153388 EUR
Организатор
Нина Лазарова
Бенефициент
Данаил Ивайлов Павлов
Крайна дата
Край след 131 дни
Налична сума
6257.86 EUR
Нина Лазарова организира кампания за Данаил Ивайлов Павлов
Край след 131 дни
Налична сума
6257.86 EUR

Продължаваме с възстановяването We continue with the recovery

4-ти юни 2024

Здравейте на всички!

Искам да ви информирам за състоянието на Дани. След дългият период на операция, химиотерапия и лъчетерапията, той се възстановява. Сега изчакваме 3 месеца след последната процедура, лъчетерапията да си свърши остатъка от работа. Надяваме се да е положителна! През месец юли ни предстои образна диагностика. ПЕТ-СКЕНЕР и други изследвания, за установяване на резултата от всичко през което Дани премина през последната половин година. Отново ви благодарим за подкрепата на всички! Надяваме се скоро да публикувам добри новини!

Hello everyone!

I would like to inform you about Dani's condition. After the long period of surgery, chemotherapy and radiation, he is recovering. We are now waiting 3 months after the last procedure, for the radiotherapy to do the rest of its job. Hopefully it will be positive! We have an imaging test coming up in July. PET-SCENER and other tests to determine the outcome of everything Danny has been through in the last half year. Thank you again for everyone's support! Hope to post some good news soon!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.