Нека помогнем на Дани Neka, let's help on Dani.

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
821 Дарители
30644.15 EUR дарени от 153388 EUR
Организатор
Нина Лазарова
Бенефициент
Данаил Ивайлов Павлов
Крайна дата
Край след 131 дни
Налична сума
6257.86 EUR
Нина Лазарова организира кампания за Данаил Ивайлов Павлов
Край след 131 дни
Налична сума
6257.86 EUR

Новини за Дани 15.04.24г News for Danny 15.04.24d

15-ти април 2024

Здравейте на всички благодетели! Тази седмица е последна от курса на лъчетерапията на Дани!!! Той се чувства сравнителн добре. Премина през малки периоди на дисконфорт в началото и средата, които бяха овладяни медикаментозно. Очакваме изследванията в началото на другата седмица да са добри и да се прибере в България. Няма търпение и това го държи мотивиран. Пожелайте ни успешна последна седмица и чисти резултати!

Hello to all benefactors! This week is the last of Danny's radiotherapy course!!! He is feeling relatively well. He went through small periods of discomfort in the beginning and middle that were managed medically. We are expecting the tests early next week to be good and he will be back home. He has no patience and this is keeping him motivated. Wish us a successful last week and clean results!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.