Нека помогнем на Дани Neka, let's help on Dani.

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
821 Дарители
30644.15 EUR дарени от 153388 EUR
Организатор
Нина Лазарова
Бенефициент
Данаил Ивайлов Павлов
Крайна дата
Край след 131 дни
Налична сума
6257.86 EUR
Нина Лазарова организира кампания за Данаил Ивайлов Павлов
Край след 131 дни
Налична сума
6257.86 EUR

Вече сме в третата сесия химиотерапията! We are now into the third session of chemo!

26-ти януари 2024

Здравейте дарители на надежда и шанс за живот! 

Вече сме в третата сесия на химиотерапия!!!

Дани преминава успешно през нея. Днес е предпоследната вливка. Утре ще е последна и няма търпение да се прибре в България. Чувства се добре, макар и силната химия, която се влива в организма му...

Силната воля и надежда го държи. Знае, че му предстои още една 5 дневна вливка след 21 дни и трябва да е силен. И се надяваме, че наистина ще е последна!!! 

Благодарности от цялото ни семейство за съпричастността и подкрепата, която ни оказвате!

Hello donors of hope and a chance for life!

We are now into our third chemotherapy session!!!

Danny is going through it successfully. Today is the second to last infusion. Tomorrow will be the last and can't wait to get home. He is feeling good, even though the strong chemo that is being pumped into his system...

Strong will and hope keeps him going. He knows he has another 5 day infusion in 21 days and he needs to be strong. And hopefully it really will be his last!!!

Thank you from all of our family for your compassion and support!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.