Дарители по кампания - Нека помогнем на ♥️МАРИЯ♥️да проходи


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

-97.42 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
13.96 лв. преди 6 месеца
18.82 лв. преди 6 месеца
48.25 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
14.12 лв. преди 6 месеца
2.45 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
9.08 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
10.33 лв. преди 6 месеца
94.72 лв. преди 7 месеца
48.71 лв. преди 7 месеца
47.88 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
29.05 лв. преди 7 месеца
98.1 лв. преди 11 месеца
48.8 лв. преди 11 месеца
9.22 лв. преди 11 месеца
29.06 лв. преди 11 месеца
97.89 лв. преди 11 месеца
29.04 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
96.8 лв. преди 1 година
105.99 лв. преди 1 година
8.36 лв. преди 1 година
48.69 лв. преди 1 година
47.32 лв. преди 1 година
Shape