Одобрено изплащане

Благодаря от сърце за събраните средств

Изплатена сума към бенефициента: 1294.01 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Виж Още