Дарители по кампания - Нека помогнем на Наско да спаси зрението си СПЕШНО


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

4.42 лв. преди 1 седмица
196.35 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
19.1 лв. преди 1 месец
23.12 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
194.5 лв. преди 1 месец
115.4 лв. преди 1 месец
18.85 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
2537.76 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
4.22 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
58.01 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
47.23 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
196.35 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
96.87 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
137.4 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
97.85 лв. преди 2 месеца
24.12 лв. преди 2 месеца
28.52 лв. преди 2 месеца
147.25 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
29.03 лв. преди 3 месеца
33.56 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
58.55 лв. преди 3 месеца
28.63 лв. преди 3 месеца
47.79 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
9.25 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
96.8 лв. преди 3 месеца
48.87 лв. преди 3 месеца
107.87 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
98.12 лв. преди 3 месеца
96.25 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
97 лв. преди 3 месеца
68.45 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
4.36 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
62.52 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
61.46 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
78.3 лв. преди 4 месеца
97.92 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
96.62 лв. преди 4 месеца
14.26 лв. преди 4 месеца
97.85 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
14.24 лв. преди 4 месеца
18.6 лв. преди 4 месеца
24.12 лв. преди 4 месеца
14.26 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
87.95 лв. преди 4 месеца
196.5 лв. преди 4 месеца
489.52 лв. преди 4 месеца
97.62 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
33.95 лв. преди 4 месеца
479.3 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
18.48 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
39.31 лв. преди 4 месеца
95.14 лв. преди 4 месеца
97.77 лв. преди 4 месеца
97.77 лв. преди 4 месеца
394.7 лв. преди 4 месеца
295.36 лв. преди 4 месеца
165.6 лв. преди 4 месеца
97.92 лв. преди 4 месеца
191.33 лв. преди 4 месеца
97.77 лв. преди 4 месеца
24.12 лв. преди 4 месеца
18.87 лв. преди 4 месеца
97.77 лв. преди 4 месеца
105.88 лв. преди 4 месеца
196.5 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
243.03 лв. преди 4 месеца
493.2 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
137.19 лв. преди 4 месеца
19.26 лв. преди 4 месеца
443.29 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
196.35 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
Shape