Всички новини за кампания Нека помогнем на Наско да спаси зрението си СПЕШНО

30-ти март 2024
Galina Georgieva е организатор за бенефициент Атанас Иванов Маринов
Първи Контролен преглед след операцията First Follow-up Examination after Surgery

Здравейте скъпи дарители. Във вторник мина първият контролен преглед на Наско след трансплантацията през Ноември. Според професор Кубалоглу окото му се възстановява бавно и се очаква да започне да вижда след около 3, 4 месеца. Тогава и ще бъде следващият контролен преглед. На него ще се определят к... Hello dear donors. On Tuesday we had Nasko's first check-up after the transplant in November. According to Professor Kubaloglu his eye is slowly recovering and he is expected to start seeing in about 3, 4 months. That's when the next check-up will be. It will determine what kind of glasses Nasko wi...

3-ти декември 2023
Galina Georgieva е организатор за бенефициент Атанас Иванов Маринов
Първата операция на Наско мина Nasko's first surgery went

Здравейте скъпи дарители. Почти две седмици минаха след операцията на първото око на Наско. Той се чувства все по-добре, но за съжаление все още не вижда. Докторът каза, че ще отнеме време. След три месеца сме на контролен преглед и се надяваме до тогава да няма усложнения. Междувременно продължава... Hello dear donors. Almost two weeks have passed since the surgery of Nasko's first eye. He is feeling better, but unfortunately he still cannot see. The doctor said it will take time. We are due for a follow-up in three months and hopefully there will be no complications by then. In the meantime we...

8-ми ноември 2023
Galina Georgieva е организатор за бенефициент Атанас Иванов Маринов
Одобрено изплащане Approved repayment

Превод към дарителската сметка, чрез която ще направим плащане за първата операция на стойност 12 000 ЕВРО. В дарителската сметка има още 12 379 лв. Transfer to the donation account, through which we will make payment for the first operation worth 12 000 EUR. In the donation account there are still 12 379 BGN.

12000 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
7-ми ноември 2023
Galina Georgieva е организатор за бенефициент Атанас Иванов Маринов
БЛАГОДАРИМ - Сумата за първата операция е събрана!!! THANK YOU - The amount for the first operation has been collected!!!

Здравейте мили хора. С голяма радост искаме да съобщим, че сумата за първата операция 24 000 лева е събрана!!! БЛАГОДАРИМ ВИ и се прекланяме пред човещината и съпричастността ВИ!!! Продължаваме да събираме още толкова, защото след няколко месеца ще трябва да се оперира и другото око! До няколко дена... Hello dear people. We are very happy to announce that the amount for the first operation 24 000 leva has been collected!!! THANK YOU and we bow to your humanity and compassion!!! We are continuing to collect as much more because in a few months the other eye will have to be operated on! In a few day...

18-ти октомври 2023
Galina Georgieva е организатор за бенефициент Атанас Иванов Маринов
СПЕШНО!!! ЛОШИ НОВИНИ URGENT!!! BAD NEWS

Здравейте мили дарители, хора познати и непознати, които ни подкрепихте до сега. Вчера имахме преглед на очите на Наско с доктор Голев в град Хасково, който работи с турската очна клиника Дюнагьоз, за да прецени състоянието на очите му и за да не се налага да ходим до Истанбул само за един преглед и... Hello dear donors, people known and unknown, who have supported us so far. Yesterday we had an eye check-up for Nasko with Dr. Golev in Haskovo, who works with the Turkish eye clinic Dunagöz to assess the condition of his eyes and to avoid having to go to Istanbul for just one check-up and spending...

15-ти октомври 2023
Galina Georgieva е организатор за бенефициент Атанас Иванов Маринов
Продължаваме с набирането на средства + прегледи (ОБНОВЕНА) Fundraising + reviews continue (UPDATED)

Здравейте мили дарители. Продължаваме събирането на средства за НАСКО! Сумата в дарителската сметка и тук в платформата Павел Андреев е  15 862  лв. Благодарни сме за всяко едно ваше дарение!  Не сме обновявали информацята, защото нямахме никакви новини. В последните две седмици разговаряхме с раз... Hello dear donors. We are continuing our fundraising for NASCO! The amount in the donation account and here on the Pavel Andreev platform is 15 862 BGN. We are grateful for every single donation! We have not updated the information because we had no news. In the last two weeks we have been talking...

20-ти август 2023
Galina Georgieva е организатор за бенефициент Атанас Иванов Маринов
Продължаваме с набирането на средства (ОБНОВЕНА) 21.08.23г Fundraising continues (UPDATED) 21.08.23

Здравейте мили дарители! Кампанията за събиране на средства за Наско ПРОДЪЛЖАВА! До момента общо от платформата и дарителската сметка на Наско имаме 12 хиляди лева. Безкрайно благодарим на всички хора, които се отзоваха и дариха за Наско! Докато не съберем поне цялата сума за първата операция 24 хи... Hello dear donors! The fundraising campaign for Nasko CONTINUES! So far we have a total of 12 thousand leva from the platform and Nasko's donation account. Endless thanks to all the people who responded and donated for Nasko! Until we raise at least the full amount for the first operation 24 thousa...