Нека помогнем на Наско да спаси зрението си СПЕШНО Let's help Nasko to save his vision URGENTLY

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
144 Дарители
6749.67 EUR дарени от 24542 EUR
Организатор
Galina Georgieva
Бенефициент
Атанас Иванов Маринов
Крайна дата
Край след 99 дни
Налична сума
613.51 EUR
Galina Georgieva организира кампания за Атанас Иванов Маринов
Край след 99 дни
Налична сума
613.51 EUR

БЛАГОДАРИМ - Сумата за първата операция е събрана!!! THANK YOU - The amount for the first operation has been collected!!!

7-ми ноември 2023

Здравейте мили хора. С голяма радост искаме да съобщим, че сумата за първата операция 24 000 лева е събрана!!! БЛАГОДАРИМ ВИ и се прекланяме пред човещината и съпричастността ВИ!!! Продължаваме да събираме още толкова, защото след няколко месеца ще трябва да се оперира и другото око! До няколко дена ще направим превода към Турската болница и ще очакваме дата!! Ще ви информираме при първа възможност! 

Не спирайте да ни подкрепяте и споделяте за борбата на Наско!

Отново поклон пред добрината и съпричастността на всички вас! Без вас нямаше как да се справим!!!

Hello dear people. We are very happy to announce that the amount for the first operation 24 000 leva has been collected!!! THANK YOU and we bow to your humanity and compassion!!! We are continuing to collect as much more because in a few months the other eye will have to be operated on! In a few days we will make the transfer to the Turkish hospital and wait for a date!!! We will inform you as soon as possible!

Don't stop supporting us and sharing about Nasko's fight!

Again, we bow to the kindness and compassion of all of you! We couldn't have done it without you!!!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.