Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 12000 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Превод към дарителската сметка, чрез която ще направим плащане за първата операция на стойност 12 000 ЕВРО. В дарителската сметка има още 12 379 лв.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели