Нека помогнем на Наско да спаси зрението си СПЕШНО Let's help Nasko to save his vision URGENTLY

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
144 Дарители
6749.67 EUR дарени от 24542 EUR
Организатор
Galina Georgieva
Бенефициент
Атанас Иванов Маринов
Крайна дата
Край след 102 дни
Налична сума
613.51 EUR
Galina Georgieva организира кампания за Атанас Иванов Маринов
Край след 102 дни
Налична сума
613.51 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

8-ми ноември 2023
Превод към дарителската сметка, чрез която ще направим плащане за първата операция на стойност 12 000 ЕВРО. В дарителската сметка има още 12 379 лв. Transfer to the donation account, through which we will make payment for the first operation worth 12 000 EUR. In the donation account there are still 12 379 BGN.
12000 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.