Нека помогнем на Наско да спаси зрението си СПЕШНО Let's help Nasko to save his vision URGENTLY

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
144 Дарители
6749.67 EUR дарени от 24542 EUR
Организатор
Galina Georgieva
Бенефициент
Атанас Иванов Маринов
Крайна дата
Край след 102 дни
Налична сума
613.51 EUR
Galina Georgieva организира кампания за Атанас Иванов Маринов
Край след 102 дни
Налична сума
613.51 EUR

Продължаваме с набирането на средства + прегледи (ОБНОВЕНА) Fundraising + reviews continue (UPDATED)

15-ти октомври 2023
Здравейте мили дарители. Продължаваме събирането на средства за НАСКО!
Сумата в дарителската сметка и тук в платформата Павел Андреев е  15 862  лв. Благодарни сме за всяко едно ваше дарение! 
Не сме обновявали информацята, защото нямахме никакви новини. В последните две седмици разговаряхме с различни клиники в Турция за да сравним и други оферти и да потърим по-евтини варианти за операция. Такива имаше, но за съжаление те не са специализирани в трансплнтациите на роговица. Сега във вторник ще отидем в медицински център Голев - град Хасково. Очната им клиника се води български филиал на болницата от която имаме оферта - Дюнагьоз в Истанбул. Там ще направим преглед и резултатите ще бъдат изпратени в турския филиал, за да се коментират опциите. Силно се надяваме зрението да не е спаднало още. 
Моля ви от сърце не спирайте да ни подкрепяте. Сумата за операцията е кошмарно висока за един обикновен човек. И за съжаление от нея зависи дали някой ще има зрение или не. 
Благодарим Ви 
 
Hello dear donors. We are continuing our fundraising for NASCO!
The amount in the donation account and here on the Pavel Andreev platform is 15 862 BGN. We are grateful for every single donation!
We have not updated the information because we had no news. In the last two weeks we have been talking to different clinics in Turkey to compare other offers and to look for cheaper options for surgery. There were some, but unfortunately they are not specialized in corneal transplants. Now on Tuesday we will go to Golev Medical Center - Haskovo. Their eye clinic is run by the Bulgarian branch of the hospital we have an offer from - Dunagöz in Istanbul. We will do an examination there and the results will be sent to the Turkish branch to comment on the options. We very much hope that the vision has not dropped yet.
Please from the bottom of our hearts do not stop supporting us. The amount for the surgery is nightmarishly high for an ordinary person. And unfortunately it depends on whether someone will have sight or not.
Thank you

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.