Нека помогнем на Наско да спаси зрението си СПЕШНО Let's help Nasko to save his vision URGENTLY

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
144 Дарители
6749.67 EUR дарени от 24542 EUR
Организатор
Galina Georgieva
Бенефициент
Атанас Иванов Маринов
Крайна дата
Край след 102 дни
Налична сума
613.51 EUR
Galina Georgieva организира кампания за Атанас Иванов Маринов
Край след 102 дни
Налична сума
613.51 EUR

Първи Контролен преглед след операцията First Follow-up Examination after Surgery

30-ти март 2024

Здравейте скъпи дарители.

Във вторник мина първият контролен преглед на Наско след трансплантацията през Ноември. Според професор Кубалоглу окото му се възстановява бавно и се очаква да започне да вижда след около 3, 4 месеца. Тогава и ще бъде следващият контролен преглед. На него ще се определят какви очила ще трябва да носи Наско, защото след трансплантация на роговица пациента получава астигматизъм и се налага постоянно да се носят. Също така докторът смени лекарствата на Наско с други и до следващият преглед ще трябва да ги ползва. 

Наско има своите добри и лоши дни. В някои дни има много силни болки и зрението му е доста замъглено и не вижда. Надяваме се наистина скоро да почувства подобрение и да започне да вижда с оперираното око. 

Същевременно продължаваме набирането на средства за трансплантация за другото око. Професора беше казал, че следващата зима може да се направи, но всичко зависи от възстановяването на дясното. 

Благодарение на всички вас стигнахме до тук и борбата за зрението на Наско продължава. 

Молим ви от все сърце да не спирате да ни подкрепяте и да споделяте кампанията ни. Благодарим Ви и Господ да е с Вас !!!

Hello dear donors.

On Tuesday we had Nasko's first check-up after the transplant in November. According to Professor Kubaloglu his eye is slowly recovering and he is expected to start seeing in about 3, 4 months. That's when the next check-up will be. It will determine what kind of glasses Nasko will have to wear, because after the cornea transplant the patient gets astigmatism and has to wear them all the time. The doctor also changed Nasko's medication to other ones and he will have to use them until the next check-up.

Nasko has his good and bad days. Some days he is in a lot of pain and his vision is quite blurry and he cannot see. Hopefully he will feel improvement really soon and start to see with the operated eye.

In the meantime we are continuing to raise funds for a transplant for the other eye. The professor had said it could be done next winter, but it all depends on the recovery of the right one.

Thanks to all of you, we have made it this far and the fight for Nasko's sight continues.

We ask you from the bottom of our hearts not to stop supporting us and sharing our campaign. Thank you and God be with you !!!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.