Дарители по кампания - Нека помогнем на Вили в борбата с рака!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

9.08 лв. преди 59 минути
23.27 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 3 дни
14.27 лв. преди 5 дни
97.92 лв. преди 5 дни
29.03 лв. преди 1 седмица
48.84 лв. преди 1 седмица
95 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
102.85 лв. преди 1 седмица
245.51 лв. преди 1 седмица
123.5 лв. преди 1 седмица
9.25 лв. преди 2 седмици
243.82 лв. преди 2 седмици
97.92 лв. преди 2 седмици
29.05 лв. преди 2 седмици
1159 лв. преди 2 седмици
97.92 лв. преди 2 седмици
29.05 лв. преди 2 седмици
114 лв. преди 2 седмици
19.15 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
33.92 лв. преди 3 седмици
19 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
1.47 лв. преди 3 седмици
4.41 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
2.45 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
67.72 лв. преди 3 седмици
58.37 лв. преди 3 седмици
66.5 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
23.23 лв. преди 3 седмици
29.12 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
9.33 лв. преди 4 седмици
95 лв. преди 1 месец
14.22 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
14.25 лв. преди 1 месец
0.48 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
47.87 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
8.36 лв. преди 1 месец
128.25 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
147.25 лв. преди 1 месец
28.9 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
43.82 лв. преди 1 месец
38.5 лв. преди 1 месец
460.75 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
28.64 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
24.07 лв. преди 1 месец
8.36 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
17 лв. преди 1 месец
25.82 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
2537.76 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
4.2 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
75.91 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
10.33 лв. преди 1 месец
255.6 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
427.5 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.87 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
4.37 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.9 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
4664.5 лв. преди 1 месец
147.14 лв. преди 1 месец
15.25 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
Shape