Нека помогнем на Вили в борбата с рака! Let's help Willy fight cancer!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1130 Дарители
39108.04 EUR дарени от 71581 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Атанас Нейков
Бенефициент
Вилиана Николаева Нейкова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
-0 EUR
Атанас Нейков организира кампания за Вилиана Николаева Нейкова
Приключила
Налична сума
-0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

11-ти октомври 2023
Здравейте, Изискваме плащане за ДНК излседване. NGS панел, за намиране на специфични мутации в рака. Очаквайте скоро повече подробности. Благодарим на всички,които ни подкрепят! Hi, We require payment for DNA testing. NGS panel, to find specific mutations in cancer. More details coming soon. Thanks to all who support us!
Документи Общо: 1 документа
2100 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.