Дарители по кампания - Нека всички заедно да върнем усмивката на Криси!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

285.89 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
202.76 лв. преди 3 месеца
14.24 лв. преди 4 месеца
28.63 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
38.9 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
48.05 лв. преди 4 месеца
47.12 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
19.97 лв. преди 4 месеца
19 лв. преди 4 месеца
48.16 лв. преди 4 месеца
134.34 лв. преди 4 месеца
19.17 лв. преди 4 месеца
5.41 лв. преди 4 месеца
47.75 лв. преди 4 месеца
38.9 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
4.42 лв. преди 5 месеца
37.86 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
105.88 лв. преди 6 месеца
28.63 лв. преди 6 месеца
58.01 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
97.13 лв. преди 6 месеца
38.87 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
8.91 лв. преди 6 месеца
9.25 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
18.62 лв. преди 6 месеца
Shape