Одобрено изплащане

За жалост кампанията за създаването на филм за Съединението към настоящия момент е неуспешна, тъй като събраната сума е крайно недостатъчна. Не се отказваме от филма и той ще бъде отложен за дни, в които ще бъдем по-подготвени. Благодарим за направеното дарение в размер на 28.98 лева. Въпреки че пар...

Изплатена сума към бенефициента: 27.78 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Виж Още