Дарители по кампания - Нов Живот за Ани


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

97.97 лв. преди 2 седмици
97.97 лв. преди 1 месец
3.42 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 3 месеца
11.31 лв. преди 3 месеца
10.33 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
29.03 лв. преди 4 месеца
19.17 лв. преди 4 месеца
105.88 лв. преди 8 месеца
29.02 лв. преди 10 месеца
29.06 лв. преди 10 месеца
6.4 лв. преди 1 година
3.44 лв. преди 1 година
29.08 лв. преди 1 година
18.82 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
1.47 лв. преди 1 година
3.44 лв. преди 1 година
9.25 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
23.15 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
58.01 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
67.49 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
96.62 лв. преди 1 година
Shape