Дарители по кампания - Нова класна стая за 9 А клас


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

48.67 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
294.55 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
97.03 лв. преди 5 месеца
19 лв. преди 5 месеца
147.17 лв. преди 5 месеца
29.03 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
Shape