Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 386.15 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Финалът е пред нас! Предстои довършване на по-дребни детайли и естетическо оформление на класната стая, така че да бъдем готови за първия учебен ден.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели