Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 150 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Работата тече с пълна пара! Предстои да купим и останалите материали. Отново БЛАГОДАРЯ за оказаната подкрепа!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели