Нова усмивка за Ния A new smile for Nia

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
36 Дарители
438.01 EUR дарени от 10737 EUR
Организатор
Ная Иванова
Крайна дата
Край след 3 дни
Налична сума
437.99 EUR
Ная Иванова е организатор на кампанията
Край след 3 дни
Налична сума
437.99 EUR

Откриха Амелобластома след направена снимка, предстои спешна операция They found Ameloblastoma after taking a picture, emergency surgery is coming

12-ти юни 2024

Здравейте, След като беше направена снимка, се установи наличие на амелобластома – рядък, но агресивен тумор. Въпреки че амелобластомът е неканцерогенен, неговото бързо разпространение и инвазивен характер налагат спешни мерки. Проби от тумора са изпратени за по-нататъшно изследване, за да се определи неговият точен характер и подходящото лечение. В резултат на тази находка, специалистите препоръчват незабавна хирургическа намеса.

Операцията е наложителна за отстраняване на значителна част от зъбите и тумора, за да се предотврати по-нататъшно разрастване на тумора и потенциални усложнения. След това и възстановяне на Коста и накрая поставяне на импланти.

Hello, After a scan was taken, it was found to be an ameloblastoma - a rare but aggressive tumor. Although ameloblastoma is non-carcinogenic, its rapid spread and invasive nature necessitate urgent measures. Samples of the tumor were sent for further study to determine its exact nature and appropriate treatment. As a result of this finding, specialists recommended immediate surgical intervention.

Surgery is necessary to remove a significant portion of the teeth and tumor to prevent further tumor growth and potential complications. Then and restoration of the Costa and finally placement of implants.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.