Всички новини за кампания Ново начало за Ралица

13-ти май 2024
Кристина Кънчева е организатор за бенефициент Ралица Кирилова Трайкова
Трансфер на средствa Трансфер на средствa

Дарение на средства от кампания към кампания . Прехвърлена сума: 1038.71лв. Дарение на средства от кампания към кампания . Прехвърлена сума: 1038.71лв.

10-ти януари 2024
Кристина Кънчева е организатор за бенефициент Ралица Кирилова Трайкова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте приятели на Ралица, Липсата на средства ни накара да прекратим рехабилитацията ни в Турция. Притиснати от ситуацията потърсихме помощ тук в България и я намерихме в град. Плевен. Увериха ни, че ще направят и невъзможното за да ни помогнат. Тръгваме отново на път. Плащането е частично... Hello friends of Ralitsa, Lack of funds forced us to end our rehabilitation in Turkey. Pressed by the situation we sought help here in Bulgaria and found it in the city. They assured us that they would do the impossible to help us. We are on our way again. The payment is partly on the hospital's inv...

2270 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
6-ти декември 2023
Кристина Кънчева е организатор за бенефициент Ралица Кирилова Трайкова
Отново към България Back to Bulgaria

Приятели и дарители, за съжаление утре тръгваме обратно за България, оставяйки незавършена нашата възстановителна програма. През последните седмици ден след ден Рали напредваше толкова много, че чак лекарите и екипа на болницата оставаха безмълвни. Но днес, притиснати от липсата на средства, трябваш... Friends and donors, unfortunately tomorrow we leave back for Bulgaria, leaving our recovery program incomplete. Over the past weeks, day after day, Rally has progressed so much that only the doctors and the hospital team have remained silent. But today, pressed by lack of funds, we had to make the d...

5-ти декември 2023
Кристина Кънчева е организатор за бенефициент Ралица Кирилова Трайкова
Одобрено изплащане Approved repayment

Частично плащане по престой Partial payment by stay

5878.53 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
30-ти ноември 2023
Кристина Кънчева е организатор за бенефициент Ралица Кирилова Трайкова
Одобрено изплащане Approved repayment

Частично плащане по лечението Partial payment for treatment

7252 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
27-ми ноември 2023
Кристина Кънчева е организатор за бенефициент Ралица Кирилова Трайкова
Напредваме с бавни стъпки 28.11.23г Moving forward in slow steps 28.11.23

Мили и благородни хора,всички вие,които приехте каузата “Ново начало за Рали” като своя,с огромна радост и задоволство ви информираме,че рехабилитационните процедури при Рали вече дават първите си резултати.Рали повишава своята физическа активност.Медицинският екип е обнадежден,че съвсем скоро това... Dear and noble people, all of you who have accepted the cause "A new beginning for Rally" as your own, we are very happy and pleased to inform you that Rally's rehabilitation treatments are already giving their first results.The medical team is hopeful that soon this beautiful girl will stand confid...

22-ри ноември 2023
Кристина Кънчева е организатор за бенефициент Ралица Кирилова Трайкова
Първи стъпки към новото начало 22.11.23г First steps to a new beginning 22.11.23

Здравейте приятели на Ралица, искаме да споделим с Вас и първия от многото дни в болницата , които очакват нашата слънчева Рали.Процедурите започнаха интензивно, като отнемат почти целия ден. Рали се изморява много, но нашето борбено момиче полага неимовврни усилия. Ще споделяме с вас всяка наша но... Hello friends of Ralitsa, We would like to share with you the first of many days in the hospital , which await our sunny Rali.The procedures have started intensively, taking almost the whole day. Rali is very tired, but our struggling girl is doing her best. We will share with you every new step we...

22-ри ноември 2023
Кристина Кънчева е организатор за бенефициент Ралица Кирилова Трайкова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте приятели на Ралица, Днес получихме добрата новина и уверението, че нашата Рали ще може да се изправи на крака отново. След дълги консултации и разговори със специалисти, предложението дойде от болница Acibadem Taksim , и в следващите дни се подготвяме за заминаване за Турция. Рали ще бъ... Hello friends of Ralitsa, Today we received the good news and the assurance that our Rali will be able to get back on her feet. After long consultations and discussions with specialists, the offer came from Acibadem Taksim Hospital , and in the coming days we are preparing to leave for Turkey. Rali...

21560 BGN Плащане по фактура
41.52 BGN Транзакционна такса
21-ви ноември 2023
Кристина Кънчева е организатор за бенефициент Ралица Кирилова Трайкова
В Турция 21.11.23г In Turkey on 21.11.23

Ралица вече е в Истанбул,позитивна , изпълнена с много ентусиазъм. Чакаме с нетърпение първата рехабилитация. Чакаме с надежда и първите коментари на лекарите. От тук пред нас се открива нов и труден път, водещ ни към нововто начало за прекраснота ни Рали. Мили приятели , молим Ви да ни подкрепите и... Ralitsa is now in Istanbul,positive , full of enthusiasm. We are looking forward to the first rehabilitation. We are waiting with hope for the first comments of the doctors. From here a new and difficult path opens in front of us, leading us to a new beginning for our wonderful Rally. Dear friends ,...