Пълна кошница със знания A basket full of knowledge

Деца и младежи 0/0
30 Дарители
1538.16 EUR дарени от 1534 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Бенефициент
Фондация \"От мечта до реалност\"
Крайна дата
Приключила
Налична сума
-0 EUR
Фондация \"ОТ МЕЧТА ДО РЕАЛНОСТ\" организира кампания за Фондация \"От мечта до реалност\"
Приключила
Налична сума
-0 EUR

Учим и се забавляваме! 19.09.23г Learning and having fun! 19.09.23

19-ти септември 2023

Здравейте, скъпи дарители!

От името на всички членове на Фондация "ОТ МЕЧТА ДО РЕАЛНОСТ" благодаря на хората, които са припознали нашата кауза да дадем равен шанс на всички деца на България независимо от етност, раса и други признаци на неравенства в обществото. Стартирахме нашата инициатива "Пълна кошница със знания" и вече започнахме да я пълним освен със знания, но и много забавления и положителни емоции. 

Имаме нужда от Вашата подкрепа да продължим!

Председател на УС на Фондация "ОТ МЕЧТА ДО РЕАЛНОСТ"

Hello, dear donors!

On behalf of all the members of the "FROM DREAM TO REALITY" Foundation, thank you to the people who have recognized our cause to give equal chance to all children in Bulgaria regardless of ethnicity, race and other signs of inequality in society. We have launched our initiative "A basket full of knowledge" and we have already started to fill it not only with knowledge but also with lots of fun and positive emotions.

We need your support to continue!

Chairman of the Board of the "FROM DREAM TO REALITY" Foundation

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.