Всички новини за кампания Педиатрите на България - първата онлайн платформа в помощ изцяло на децата.

16-ти юли 2024
Петър Петков
Одобрено изплащане Approved repayment

Маркетинг Marketing

122.73 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.75 EUR Транзакционна такса
8-ми юли 2024
Петър Петков
Одобрено изплащане Approved repayment

Средства за маркетинг Means of marketing

229.35 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.75 EUR Транзакционна такса