Подай ръка на Дари и Теди в битката с Аутизма - ПРЕДАЙ НАТАТЪК Give a hand to Dari and Teddy in the battle against Autism - GIVE AWAY

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
36 Дарители
3279.33 EUR дарени от 23855 EUR
Организатор
Аделина Петкова
Бенефициент
Божидара Боянова Стоянова и Теодора Боянова Стоянова
Крайна дата
Край след 161 дни
Налична сума
98.22 EUR
Аделина Петкова организира кампания за Божидара Боянова Стоянова и Теодора Боянова Стоянова
Край след 161 дни
Налична сума
98.22 EUR

Една година по-късно с много надежда One year later with much hope

10-ти януари 2024

Здравейте,

една година по-късно и вече на 5г.

Благодарение на Вас децата се развиват добре, имаме думи и прости изречения, повече фиксирано внимание и комуникация с тях.

Започваме следващата година с много надежда тя и да е последната:))

Към момента децата продължават да посещават два частни центъра за развитие, логопед, психолог, ерготерапия, хипотерапия и множество добавки.

Бързото развитие на Божидара ни дава голяма надежда за достигане на нормалното за възрастта и развитие през тази година и въпреки, че сестричката й се е запънала малко и върви по-назад имитацията на сестра й, и многото работа ще даде положителен резултат и при нея.

И отново стигаме до това, че всичко е много скъпо и непосилно за нас, като семейство. Успяваме да се справим с отделните терапии и добавки, но за центровете не ни стигат силите.

Занятията по време на терапиите в двата центъра ще продължат отново първоначално 6 месеца, а след това ще се прецени още колко време ще се наложи да се продължи, а пакетната цена на месец е 7776 лв. общо за двете деца или 46 656лева за целият период от 6 месеца. Тази сума е непосилна за семейството и затова имаме нужда от Вашата подкрепа.

Вярваме, че заедно ще успеем и детството им може да бъде изпълнено с игри, приятели и радост.

Hello,

one year later and now 5 years old.

Thanks to you the children are developing well, we have words and simple sentences, more fixed attention and communication with them.

We start next year with a lot of hope that it will be the last one:))

Currently the children continue to attend two private developmental centers, speech therapist, psychologist, occupational therapy, hippotherapy and many supplements.

Bojidara's rapid development gives us great hope for her to reach normal development for her age this year, and although her sister has stumbled a bit and is walking further behind her sister's imitation, and a lot of work will yield a positive result for her as well.

Again we come to the point that it is all very expensive and prohibitive for us as a family. We manage with individual therapies and supplements, but we don't have the strength for the centers.

The therapies at the two centres will continue again for 6 months initially, and then we will assess how much longer we need to continue, and the package price per month is 7776 leva in total for both children, or 46 656 leva for the whole 6 month period. This amount is unaffordable for the family and therefore we need your support.

We believe that together we will succeed and their childhood can be filled with games, friends and joy.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.