Дарители по кампания - Подай ръка на Галя


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

-0.01 лв. преди 1 седмица
810.37 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
33.62 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
349.52 лв. преди 4 месеца
27.93 лв. преди 5 месеца
18.89 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
28.87 лв. преди 5 месеца
47.87 лв. преди 5 месеца
29.05 лв. преди 5 месеца
105.88 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
117.7 лв. преди 5 месеца
14.12 лв. преди 5 месеца
14.27 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
18.82 лв. преди 5 месеца
8.91 лв. преди 5 месеца
47.32 лв. преди 5 месеца
16.24 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
2.45 лв. преди 5 месеца
14.27 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
38.87 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
37.86 лв. преди 5 месеца
33.47 лв. преди 5 месеца
48.21 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
97.13 лв. преди 5 месеца
196.05 лв. преди 5 месеца
13.96 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
48.71 лв. преди 5 месеца
38.9 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
38.87 лв. преди 5 месеца
9.08 лв. преди 5 месеца
97.92 лв. преди 5 месеца
4.42 лв. преди 5 месеца
10.05 лв. преди 5 месеца
196.5 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
18.97 лв. преди 5 месеца
295.36 лв. преди 5 месеца
28.98 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
4.16 лв. преди 5 месеца
4.42 лв. преди 5 месеца
18.89 лв. преди 5 месеца
29 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
492 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
9.33 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
23.69 лв. преди 5 месеца
53.66 лв. преди 5 месеца
29.05 лв. преди 5 месеца
18.62 лв. преди 5 месеца
9.08 лв. преди 5 месеца
Shape