Подай ръка на Лили за по-добър живот Give a hand to Lily for a better life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Подай ръка на Лили за по-добър живот Give a hand to Lily for a better life

58 Дарители
3912.57 EUR дарени от 58799 EUR
Организатор
Eliza Vasileva
Бенефициент
Лилия Станимирова Петкова
Крайна дата
Край след 194 дни
Налична сума
3912.22 EUR
Eliza Vasileva организира кампания за Лилия Станимирова Петкова
Край след 194 дни
Налична сума
3912.22 EUR

Здравейте,

Казвам се Елиза  и съм майка на Лилия, която е на 5 годинки  с диагноза Аутизъм,Генерализирано разстройство на развитието и забавено умствено развитие. Живота на Лилия минава през болници, лекари, терапии, лекарства и добавки. Лечението и е много  скъпо  и изискващо много средства,работа и търпение. Лили не говори и разбиранито и е много ограничено. Направени са и редица изследвания, които  показват, че Лили има много натрупани тежки метали в организма, пропускливи черва, както и забавен Алфа ритъм на мозъка. Предстоят още изследвания, последващо лечение и постоянно изникват нови разходи. Лекарите дават надежда за значително подобряване на състоянието на Лилия чрез вливане на стволови клетки като трябва да се направят няколко вливания през 6 месеца. Няма нищо по страшно от това да знаеш, че развитието на детето ти има цена и то висока, без вашата помощ Лили няма да успее. Помогнете на Лили да има по-добро бъдеще, за нас живота  е борба и всеки напредък зависи от финанси. Моята мечта като родител е да чуя думата ``мамо`` , да мога да разбирам детето си както и тя мен, да знам,че може да ми обясни когато нещо я боли а не просто да плаче и да неможе да каже какво има. Мечтая да видя Лили ученичка, като останалите деца, мечтая тя да има детство с приятели а не само терапии и болници.  Вярвам, че с Ваша помощ Лилия ще има по светло бъдеще.

Hello,

My name is Eliza and I am the mother of Lily who is 5 years old and has been diagnosed with Autism,Generalized Developmental Disorder and Mental Retardation. Lilia's life has been through hospitals, doctors, therapies, medications and supplements. Her treatment is very expensive and requires a lot of money,work and patience. Lily does not speak and her understanding is very limited. There have also been a number of tests done that show Lily has a lot of heavy metals built up in her system, leaky gut, and a slow Alpha brain rhythm. There are more tests to be done, follow up treatments and new costs constantly coming up. Doctors are giving hope for a significant improvement in Lily's condition through stem cell infusions with several infusions to be done every 6 months. There is nothing scarier than knowing that your child's development has a cost and a high one, without your help Lily will not succeed. Help Lily have a better future, for us life is a struggle and any progress depends on finances. My dream as a parent is to hear the word ``mom`` , to be able to understand my child as she understands me, to know that she can explain to me when something hurts her and not just cry and not be able to say what she has. I dream to see Lily a schoolgirl, like the other children, I dream that she will have a childhood with friends and not only therapies and hospitals. I believe that with your help Lily will have a brighter future.

Виж още

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.