Подарете бъдеще на Мишо Give a future to Michaud

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
57 Дарители
11432.37 EUR дарени от 23264 EUR
Организатор
Цветелина Кирилова
Бенефициент
МИХАИЛ ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ
Крайна дата
Край след 220 дни
Налична сума
5210.14 EUR
Цветелина Кирилова организира кампания за МИХАИЛ ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ
Край след 220 дни
Налична сума
5210.14 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

4-ти март 2024
Привет на всички съпричастни лица към кампанията на Мишо. Няма как да не съм Благодарна от сърце на всеки един от вас, за жеста за уважението и разбирането на нашият проблем за съпричастността Ви към нашата борба и разбира се най-необходимото Вашето дарение. Днес изпитвам най-голямо Уважение и разбиране към родителите на Вики аз не съм била човек който е успял да Ви помогне но Вие дадохте светлина за много деца въпреки болката и скръбта , намерихте сили и помислихте и за нас, Благодаря Ви от сърце. Днес всички Вие Дарители дадохте шанс на Мишо да продължи на пред и да се развива, за него всяка малка стъпка е голяма крачка на пред.Въпреки лошият късмет със загубените проби в Словакия ние ще действаме отново с нови изследвания и повторно чакане, затова решихме да платим офертата от центъра ,за да може през това време да се работи с Мишо, увеличихме и час от часовете на посещение , защото виждаме успех както и преценихме разбира да се възползваме от отстъпката направена за терапията му ,която ще вложим за други цели и всичко това постигнахме днес чрез Ваша подкрепа и съдействие. Благодарим! Знайте ,че пътят на моето дете е много продължителен, притеснителен, понякога не правилен забутван в тунел без изход в който никои не знае и не можеш да прецени на къде и кога да продължи.Сълзите и мъката са много , напрежението също на Благодарение на тази платформа и на Вас Дарители – приятели аз виждам една лампичка която светка и ми помага, дано стигнем до нея с добро. Благодаря Ви . Кампанията ни продължава . Greetings to all the supportive individuals to Misho's campaign. I can't help but be grateful from the bottom of my heart to each and every one of you, for your gesture of respect and understanding of our problem, for your empathy to our struggle and of course your most needed donation. Today I have the utmost respect and understanding for Vicky's parents I have not been the person who has been able to help you but you have given light to many children despite the pain and grief , you have found the strength and thought for us too, Thank you from the bottom of my heart. Today all of you Donors have given Misho a chance to move on and develop, for him every small step is a big step forward.Despite the bad luck with the lost samples in Slovakia we will act again with new tests and repeated waiting, so we decided to pay the offer from the center , so that during this time we can work with Misho, we also increased the hours of visit , because we see success and we decided of course to take advantage of the discount made for his therapy , which we will put for other purposes and all this we have achieved today through your support and assistance. Thank you! Know that my child's path is very long, worrisome, sometimes not right pushed into a tunnel with no exit in which no one knows and can not judge where and when to continue.
Документи Общо: 1 документа
12168 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.