Подари Живот на Дими!Остават само 2 месеца.

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Подари Живот на Дими!Остават само 2 месеца.

1316 Дарители
76149.35 лв. дарени от 74000 лв.
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Юлия Нейчева
Бенефициент
Дмитро Хаджиогло
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 лв.
Юлия Нейчева организира кампания за Дмитро Хаджиогло
Приключила
Налична сума
0 лв.

Казвам се Наталия, аз съм майката на Дими. Дими е роден през 2014 г. Цялото семейство много се зарадва на раждането му. Моето момче израсна здраво дете. Нямаше никакви отклонения.

На 2 години започнахме да забелязваме, че детето има спазъм в корема. Все още не можеше да говори. Случваше се рядко и за 5 секунди. Естествено като всеки родител се насочихме към различни специалисти. Бяхме лекувани от гастроентеролог, кардиолог, имунолог, невролог. Бяха направени различни скъпи тестове и изследвания.

През 2021 г. Дими се разболя по време на онлайн урок. Загуба на съзнание, след това дълъг сън. Състоянието му започна да се влошава. Появиха се: силен плач и смях.

Имаше постоянна умора агресия и проблеми с други органи. Отново се обърнахме към невролога (вече към друг).

Направиха ни МРТ и ЕЕГ. Беше 23 февруари, когато направихме МРТ. Научихме, че Дими има тумор в главата в недостъпна зона.

Беше като гръм от ясно небе. Мислех, че  при мен не може да се случи. Сменихме още няколко лекари.  Историята е много дълга...

Навсякъде ни гледаха като музеен експонат.

Hypothalamic hamartoma е много рядко заболяване. 1 човек на 200 000. И детото ми уцели това изключение.

Тумора се намира в много важен район на мозъка, който отговаря за жизненоважни функции като сън, жажда, глад, памет, температура, а също така дразни съседни мозъчни структури – ендокринната система, и най вече причинява епилептични припадъци.

В нашия случай парциални пристъпи. Тези пристъпи не позволяват на детето да расте и да се развива нормално.

За съжаление, гърчове, причинени от хамартом на хипоталамуса, не могат да бъдат лекувани с лекарства.

Може да ни помогне само операция. Клиника в Япония може да ни помогне. Моля всички, които не са безразлични, помогнете на моя син,

Помогнете и спасете живота му! Трудно е да гледаш как детето ти умира пред очите ти.

На 31 Октомври 2022, ако успеем да съберем парите, ще е хоспитализацията, а на 11 Ноемри 2022 ще е операцията. Много ви Моля за помощ!

--------------

Dmytro Hadjioglu
Donate Life to Dimi! Less than 2 months remain.

My name is Natalia and I am Dimi’s mom. Dimi was born in 2014. The whole family was happy with his birth. My boy was growing up as a healthy child. He had no deviations.
When he was 2 years old, we noticed that he got spasm in the belly. He was not able to speak yet. The spasm was occurring rarely and for 5 seconds only. Of course, as any parents, we contacted different specialists. The child was attending gastroenterologist, cardiologist, immunologist, neurologist. He underwent different expensive tests and examinations.
In 2021 Dimi felt sick during an online lesson. He lost consciousness and after that he slept for too long. His condition was getting worse. He started crying a lot and laughing a lot. He felt constant fatigue, had aggression and problems with many organs. We contacted another neurologist. Dimi underwent Magnetic resonance imaging (MRI) and Electroencephalogram (EEG). On 23rd, February 2021 when MRI was done, we were announced that Dimi had a tumour in the head, in an unreachable zone of the brain. For us this news was as sudden as a thunder from clear skies! I have never imagined that this can happen to my child. We changed several more doctors. The story is too long… Everywhere they looked at my son like at a museum exhibit.
Hypothalamic hamartoma is a very rare disease. It happens to 1 person out of 200 000. And my child  hit exactly that exception. The tumour is situated in a very important brain area, which is responsible for vital functions like sleep, thirst, hunger, memory, temperature regulation. It also irritates the neighbor brain structures like the endocrine system. But most of all it causes epileptic seizures. In our case these are partial attacks, but they don’t allow to my child to grow and develop normally. Unfortunately, seizures, caused by hypothalamic hamartoma, cannot be treated by medicines. Only a surgery can help. The Nishi Niigata Chuo National Hospital in Japan can help us. Please, anyone who is not indifferent, help to my son! Help and save his life! It is so difficult to watch how Your own child is dying in front of Your eyes…
If we manage to gather all the money, the hospitalization would be on 31st, October, 2022. And the operation would be on 11th, November 2022. I am begging You for help!
<Donate – green button>

Виж още
Новини
23-ти ноември 2023
Юлия Нейчева организира кампания за Дмитро Хаджиогло
Трансфер на средства към фонда за лечние на деца в чужбина
Дарение на средства към Фонда за лечение на деца в чужбина. Прехвърлена сума: 0.21лв.
 
27-ми септември 2022
Юлия Нейчева организира кампания за Дмитро Хаджиогло
Одобрено изплащане
Моля,да бъде изплатена суммата по банков пьт в сметката посочена в фактурата. Благодаря, Юлия Нейчева
75995.96 лв. Плащане по фактура
153.39 лв. Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.