Дарители по кампания - ПоДари живот на Иван


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

48.71 лв. преди 2 дни
47.5 лв. преди 5 дни
48.75 лв. преди 5 дни
9.33 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
23.78 лв. преди 1 седмица
18.87 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
48.67 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
4.43 лв. преди 1 седмица
592.3 лв. преди 1 седмица
24.12 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
492 лв. преди 1 седмица
48.84 лв. преди 1 седмица
47.5 лв. преди 1 седмица
95 лв. преди 2 седмици
48.9 лв. преди 2 седмици
9.25 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
380 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
19.15 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
24.12 лв. преди 4 седмици
48.71 лв. преди 4 седмици
464.08 лв. преди 4 седмици
31.93 лв. преди 4 седмици
21.51 лв. преди 1 месец
29 лв. преди 1 месец
27.87 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
503.5 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
147.14 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
13.76 лв. преди 1 месец
24.07 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
57.88 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
2.45 лв. преди 1 месец
43.79 лв. преди 1 месец
479.75 лв. преди 1 месец
393.5 лв. преди 1 месец
29 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
2.45 лв. преди 1 месец
18.85 лв. преди 1 месец
0.48 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
98.29 лв. преди 1 месец
47.47 лв. преди 1 месец
23.87 лв. преди 1 месец
19.24 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
26.05 лв. преди 1 месец
32.1 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
4.37 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
487.81 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
33.97 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
478.46 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
4021.59 лв. преди 1 месец
48.06 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
4.21 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
31.59 лв. преди 1 месец
73.37 лв. преди 1 месец
196.98 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
93 лв. преди 1 месец
18.48 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
24.07 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
37.54 лв. преди 1 месец
Shape