Одобрено изплащане

Здравейте и огромни благодарности на всички дарители! Кратък отчет от мама и Натали. Благодарение на вас и екипа на платформата закупихме от Германия първата опаковка животоспасяващ медикамент за детето Натали на стойност 1736,83 евро. Лекарството е вече тук и дава своите първи добри резултати, като...

Възстановени средства за разходи: 3397 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още