ПоДари Живот на Натали Natalie's PoDari Life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
488 Дарители
22352.23 EUR дарени от 99420 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
kaloyana kanarieva
Бенефициент
Натали Спиридон Паппа
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
kaloyana kanarieva организира кампания за Натали Спиридон Паппа
Приключила
Налична сума
0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

10-ти ноември 2022
Здравейте и огромни благодарности на всички дарители! Кратък отчет от мама и Натали. Благодарение на вас и екипа на платформата закупихме от Германия първата опаковка животоспасяващ медикамент за детето Натали на стойност 1736,83 евро. Лекарството е вече тук и дава своите първи добри резултати, като намали ежечасовите болки на детето, в очакване на трансплантацията. Безкрайно благодарим на всички дарители за тази глътка въздух и шанс за живот, безкрайно благодарим за подадената ръка в тези най-трудни мигове в борба за Живот. Молим и се надяваме да продължите да ни подкрепяте защото само след седмица ще трябва да се закупи следващата доза. Молим и се надяваме да продължите да ни подкрепяте, за да спасим живота на едно невинно страдащо дете. Поклон до земи на всички вас, добри хора! Hello and huge thanks to all donors! A short report from Mom and Natalie. Thanks to you and the platform team, we have purchased the first package of life-saving medication for the child Natalie from Germany for 1736,83 EUR. The medicine is already here and is giving its first good results, reducing the child's hourly pain while waiting for the transplant. We are eternally grateful to all the donors for this breath of air and chance for life, we are eternally grateful for the hand given in these most difficult moments in the fight for Life. We ask and hope that you will continue to support us because in just one week's time the next dose will need to be purchased. We ask and hope you will continue to support us to save the life of an innocent suffering child. Bows to the earth to all you good people!
Документи Общо: 1 документа
3397 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.