Дарители по кампания - ПоДари живот на Рени


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

98 лв. преди 2 часа
48.75 лв. преди 1 ден
98 лв. преди 1 ден
9.35 лв. преди 1 ден
19.2 лв. преди 2 дни
4.75 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 4 дни
4.42 лв. преди 4 дни
38.9 лв. преди 4 дни
45.69 лв. преди 5 дни
147.25 лв. преди 5 дни
98.29 лв. преди 6 дни
98 лв. преди 1 седмица
38 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
24.12 лв. преди 1 седмица
48.71 лв. преди 1 седмица
38.81 лв. преди 1 седмица
23.12 лв. преди 1 седмица
93.07 лв. преди 1 седмица
19.14 лв. преди 1 седмица
33.97 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
47.12 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
196.5 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
19.26 лв. преди 2 седмици
10.45 лв. преди 2 седмици
14.27 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
48.67 лв. преди 2 седмици
14.26 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
14.25 лв. преди 2 седмици
78.3 лв. преди 2 седмици
48.71 лв. преди 2 седмици
29.03 лв. преди 2 седмици
48.71 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
4.13 лв. преди 2 седмици
38.9 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
39.02 лв. преди 2 седмици
19.15 лв. преди 2 седмици
48.64 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
19.15 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 3 седмици
19 лв. преди 3 седмици
1.46 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
48.21 лв. преди 3 седмици
97.92 лв. преди 3 седмици
9.38 лв. преди 3 седмици
97.92 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
196.5 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
53.77 лв. преди 3 седмици
47.79 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
38 лв. преди 4 седмици
95.14 лв. преди 4 седмици
13.72 лв. преди 4 седмици
4.42 лв. преди 4 седмици
4.42 лв. преди 4 седмици
4.42 лв. преди 4 седмици
58.57 лв. преди 4 седмици
48.75 лв. преди 1 месец
984.5 лв. преди 1 месец
28.52 лв. преди 1 месец
28.06 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
340.58 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
224.49 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
34.08 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
921.5 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
48.81 лв. преди 1 месец
33.9 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
10.33 лв. преди 1 месец
18.75 лв. преди 1 месец
58.57 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
12.3 лв. преди 1 месец
147.23 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
190 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
218.5 лв. преди 1 месец
10.33 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
784.3 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
Shape