ПоДари живот на Рени Donate life to Renny

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
3531 Дарители
91414.92 EUR дарени от 245420 EUR
Организатор
Емилия Семерджиева
Бенефициент
Ренета Николаева Храмова
Крайна дата
Край след 158 дни
Налична сума
61957.45 EUR
Емилия Семерджиева организира кампания за Ренета Николаева Храмова
Край след 158 дни
Налична сума
61957.45 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

3-ти януари 2024
Здравейте, Вълшебници!💫 Думата, която Господ е изписал на челото на всеки човек е Надежда. - Виктор Юго Приключи първият курс химиотерапия за Рени…🙏 Изключителна тежка, с много силни лекарства… Странични реакции, като гадене, повръщане, световъртеж тя имаше през всичките 5 дни…неразположенията продължиха и след престоя в болницата 🥺 Към момента кръвните показатели са в много ниски стойности, назначени са инжекции в двойни дози за покачване на левкоцитите! В понеделник ще се проследят отново кръвните показатели и, ако няма промяна може да се наложи извънреден престой в болница…☹️ Какво предстои от тук нататък ? Планувана е още една химиотерапия и след нея ще бъдат назначени образни изследвания.От техните резултати ще се реши, кога ще бъде извършена операцията! Самата операция е с изключителна сложност…премахване на туморното образование заедно с илиачната кост, като тя ще бъде заменена с протеза (изкуствена кост) 🙏🏻 Надяваме се, нещата да се случат така, както са планували лекарите лекуващи Рени! Нашето борбено момиче се държи смело…Тя е истински воин има силата да се бори, и да излезе Победител от тази война! А на Вас искаме да благодарим за протегнатата ръка…за думите докоснали с обич и любов сърчицето на Рени! Изискано плащане за втори курс химиотерапия и доплащане за първи! Hello, Wizards!💫 The word that God has written on every person's forehead is Hope. - Victor Hugo The first course of chemotherapy for Renny is over...🙏 Extremely severe, with very strong drugs... Side effects, such as nausea, vomiting, dizziness she had all 5 days...the ailments continued after the stay in the hospital 🥺 At the moment the blood values are very low, injections in double doses are appointed to raise the leukocytes! On Monday the blood counts will be monitored again and if there is no change may need an overnight stay in hospital...☹️ What's next from here ? Another chemo treatment is planned and imaging will be ordered after that.Their results will decide when the surgery will be performed! The surgery itself is extremely complex...removing the tumor along with the iliac bone, and it will be replaced with a prosthesis (artificial bone) 🙏🏻 Hopefully, things will go as planned by the doctors treating Renny! Our fighting girl is holding on bravely...she is a true warrior has the strength to fight, and come out Victorious from this war! And to you we want to thank you for reaching out...for the words that touched Renny's heart with love and affection! Payment requested for second course of chemo and co-pay for first!
57526 BGN Плащане по фактура
77.4 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.