Подари Коледа 2022 с Фондация “Подай им ръка” Give Christmas 2022 with Give Them a Hand Foundation

Празници и събития 0/0

Подари Коледа 2022 с Фондация “Подай им ръка” Give Christmas 2022 with Give Them a Hand Foundation

13 Дарители
351.91 EUR дарени от 5113 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Бенефициент
Фондация Подай им ръка
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Фондация Подай им ръка организира кампания за Фондация Подай им ръка
Приключила
Налична сума
0 EUR

На 25 декември, в България, а и в целия християнски свят се чества един от най-големите църковни празници – Рождество Христово или Коледа. На този празник ние от Фондация Подай им ръка желаем да зарадваме хората в нужда от района на гр.Козлодуй и околните села. Желанието ни е с набраните средства от добри хора да закупим хранителни продукти и те да бъдат доставени до всеки един от хората на които Фондацията помага. Това са възрастни самотно живеещи хора, деца в нужда, хора в неравностойно положение както и нашите студенти които подкрепяме и до днешен ден с месечни стипендии. 

Желанието ни е да посетим колкото се може повече от хората в нужда в района на гр.Козлодуй, адресите които искаме да се посетят са повече от 250 и това може да се сбъдне само с подкрепата на дарителите.

Целева сума: 10000 лева

Целевата сума на човек както и съдържанието на пакетите с храна може да бъде променена в зависимост от набраните средства.

Нека направим празника достъпен до повече крайно нуждаещи се хора!

Благодарим ви!

Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.

On December 25th, in Bulgaria, and throughout the Christian world is celebrated one of the biggest church holidays - Christmas. On this holiday, we at Give Them a Hand Foundation wish to bring joy to people in need in the area of Kozloduy and the surrounding villages. Our wish is to use the funds raised from good people to buy food products and deliver them to each of the people the Foundation helps. These are elderly people living alone, children in need, disadvantaged people as well as our students whom we support to this day with monthly scholarships.

Our wish is to visit as many people in need as possible in the Kozloduy area, the addresses we want to visit are more than 250 and this can only come true with the support of donors.

Target amount.

The target amount per person as well as the contents of the food packages may change depending on the funds raised.

Let's make the holiday available to more people in dire need!

Thank you!

Blessed are the merciful, for they will be pardoned.

Виж още
Новини
26-ти декември 2022
Димчо Гигов организира кампания за Фондация Подай им ръка
След акцията Подари Коледа 2022 After the Give Christmas 2022 campaign
На отминалата акция Подари Коледа 2022 благодарение на вашите и други дарения посетихме 53 хора в нужда. Средно по 60 лева беше стойността на пакет с... Thanks to your and other donations, we visited 53 people in need at the past Give Christmas 2022 campaign. On average 60 BGN was the cost of a food pa...
 
21-ви декември 2022
Димчо Гигов организира кампания за Фондация Подай им ръка
Одобрено изплащане Approved repayment
Акцията по разнасяне на хранителните продукти е на 23-12-22 и за това пълни данни за отчет на кампанията ще бъдат обявени скоро след като акцията бъде... The food distribution action is on 23-12-22 and so full details of the campaign report will be announced soon after the action is completed so we can...
687.07 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.