Подари усмивка за цял живот Give a smile for life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
497 Дарители
11891.25 EUR дарени от 23519 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Бенефициент
Ивайло Кирилов Ковачки
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Ралица Милкова Ковачка организира кампания за Ивайло Кирилов Ковачки
Приключила
Налична сума
0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

24-ти април 2023
Моля за доплащане по про форма фактура за предстоящата операция. Престоят излезвания за прием в болница. Благодаря на всички, които се включиха към момента за помощ за събиране на средствата. I am requesting a pro forma invoice for the upcoming surgery. Stay out for hospital admission. Thanks to all who have pitched in to date to help raise the funds.
Документи Общо: 1 документа
6965.81 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.