Дарители по кампания - Подари живот на бебе Божидар


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.17 лв. преди 6 дни
95 лв. преди 1 седмица
53.67 лв. преди 1 седмица
95 лв. преди 1 седмица
38.9 лв. преди 3 седмици
196.35 лв. преди 3 седмици
95 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 2 месеца
176.39 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
58 лв. преди 2 месеца
144.88 лв. преди 2 месеца
97.03 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
105.88 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
38.38 лв. преди 2 месеца
29.03 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
4.18 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
984.5 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
29 лв. преди 3 месеца
48.6 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
1426.66 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
58.46 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 4 месеца
105.88 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
24.12 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
38.9 лв. преди 4 месеца
105.88 лв. преди 4 месеца
48.56 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
133 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.25 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
9.5 лв. преди 4 месеца
408.5 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 5 месеца
48.71 лв. преди 5 месеца
24.12 лв. преди 5 месеца
393.5 лв. преди 5 месеца
48.71 лв. преди 5 месеца
18.89 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
28.5 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
28.64 лв. преди 5 месеца
9.5 лв. преди 5 месеца
95 лв. преди 5 месеца
9.09 лв. преди 5 месеца
24.12 лв. преди 6 месеца
14.25 лв. преди 6 месеца
29 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
190 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
58.01 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
58.6 лв. преди 6 месеца
28.66 лв. преди 6 месеца
19.17 лв. преди 6 месеца
78.3 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
24.08 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
492 лв. преди 6 месеца
389.5 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
97.13 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
50.72 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
35.15 лв. преди 6 месеца
33.97 лв. преди 7 месеца
424.65 лв. преди 7 месеца
9.25 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
58 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
106.61 лв. преди 7 месеца
53.12 лв. преди 7 месеца
53.12 лв. преди 7 месеца
328.7 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
48.67 лв. преди 7 месеца
32.92 лв. преди 7 месеца
67.33 лв. преди 7 месеца
196.5 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
48.71 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
97.92 лв. преди 7 месеца
9.09 лв. преди 7 месеца
48.67 лв. преди 7 месеца
18.82 лв. преди 7 месеца
1142.16 лв. преди 7 месеца
Shape