Всички новини за кампания Подари живот на бебе Божидар

21-ви юни 2024
Соня Сотирова е организатор за бенефициент Божидар Михайлов
Подкрепи Божи God's strength

Скъпи приятели, дарители и Ангели на Божи! Тук сме да ви съобщим какво се случва с Божи и неговото семейство, както и да се обърнем към вас със зов за помощ. Пътят и борбата на Божидар и семейството му не спират до тук, но въпреки това има и много добри новини, които бързаме да споделим: Божидар е... Dear friends, donors and Angels of God! We are here to let you know what is happening to Bozhi and his family, and to reach out to you with a call for help. Bozhidar and his family's journey and struggle does not stop here, but there is still very good news to share: Bozhidar has been examined by a...

27-ми май 2024
Соня Сотирова е организатор за бенефициент Божидар Михайлов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, Ангели на Божидар! Включваме се с актуални новини около нашето борбено момче. В средата на месец Април с Божидар ходихме до Турция, където му беше направена Екзозомна терапия, включваща впръскване на стволови клетки под формата на спрей в носа. Отново му беше направено ЕЕГ, което е все... Hello, Angels of Bozhidar! We are joining in with an update about our struggling boy. In mid-April, Bozhidar and I went to Turkey where he had Exosome Therapy, which involved injecting stem cells in the form of a spray into his nose. He had his EEG done again, which is still good, and we had a che...

2269.68 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
19-ти февруари 2024
Соня Сотирова е организатор за бенефициент Божидар Михайлов
Новини 19.02.24г News 19.02.24

Скъпи, приятели и дарители! Отдавна не сме писали, тъй като през последните около 2 месеца Божи все беше болен. Сега вече можем да кажем, че премихме (или поне така се надяваме) през грипния период. Ето и накратко какво се случва с Божидар:  Съвсем скоро правихме ЕЕГ, резултатите от което показаха... Dear friends and donors! It's been a long time since we've written, as Bozhi has been sick for the past 2 months or so. Now we can say that we are through (or so we hope) the flu season. Here's a brief summary of what's going on with Bozhidar: Just recently we did an EEG, the results of which show...

25-ти октомври 2023
Соня Сотирова е организатор за бенефициент Божидар Михайлов
Одобрено изплащане Approved repayment

Изисквано е възстановяване на средства, с които са закупени две възглавници за Божидар, които му помагат да държи тялото и главата си в подходяща позиция. Едната се използва, когато той е в количката си, а другата, когато лежи. Reimbursement was requested, which was used to purchase two cushions for Bozhidar to help keep his body and head in the proper position. One is used when he is in his wheelchair and the other when he is lying down.

560.64 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
24-ти октомври 2023
Соня Сотирова е организатор за бенефициент Божидар Михайлов
Одобрено изплащане Approved repayment

"Здравейте, Ангели на Божидар! Скоро не сме публикували новини за него, но програмата му е доста натоварена. Всеки 2 седмици Божидар посещава рехабилитационен център Ribem Riskli Bebek Danışma Merkezi, където прави интензивна физиотерапия за 12 дни по 2 пъти на ден. Както всички вече знаем, нашето... "Hello, Angels of Bozhidar! We haven't posted any news about him recently, but his schedule is quite busy. Every 2 weeks Bozhidar visits Ribem Riskli Bebek Danışma Merkezi Rehabilitation Center, where he does intensive physiotherapy for 12 days 2 times a day. As we all already know, our boy is a rea...

1583.21 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
24-ти октомври 2023
Соня Сотирова е организатор за бенефициент Божидар Михайлов
Божи и новините през октомври 24.10.23г God and the news in October 24.10.23

"Здравейте, Ангели на Божидар!Скоро не сме публикували новини за него, но програмата му е доста натоварена.Всеки 2 седмици Божидар посещава рехабилитационен център Ribem Riskli Bebek Danışma Merkezi, където прави интензивна физиотерапия за 12 дни по 2 пъти на ден. Както всички вече знаем, нашето мом... "Hello, Angels of Bozidar!We haven't posted any news about him recently, but his schedule has been quite busy.Every 2 weeks Bozidar visits Ribem Riskli Bebek Danışma Merkezi Rehabilitation Center, where he does intensive physiotherapy for 12 days 2 times a day. As we all already know, our boy is a r...

11-ти септември 2023
Соня Сотирова е организатор за бенефициент Божидар Михайлов
Лечението на Божи 11.09.23г The treatment of Bozhi 11.09.23

Здравейте, приятели на Божи! Малкият герой се прибра в България от поредната рехабилитация. Тук рехабилитация се прави успоредно с тази в Турция, за да може да е по-евтино и все пак да се посещават специалистите, които са ангажирани с развитието на Божидар. Двигателен напредък се отчита бавно, но си... Hello, friends of God! The little hero is back in Bulgaria from another rehabilitation. Rehabilitation here is done in parallel with the one in Turkey, so it can be cheaper and still visit the specialists who are involved in Bozhidar's development. Motor progress is being reported slowly but surely....

28-ми юни 2023
Соня Сотирова е организатор за бенефициент Божидар Михайлов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, Приятели на Божи! Отдавна не сме се включвали с новини за неговото състояние, но всичко се развива много бързо. В следващите редове ще се опитаме да обобщим цялата информация за състоянието му :) Божидар и семейството му прекараха 6 дни в Турция, където Божи ходи на физиотерапия. Прав... Hello, Friends of God! It's been a while since we've chimed in with an update on his condition, but everything is moving very quickly. In the next lines we will try to summarize all the information about his condition :) They did two treatments a day. At the moment the most important thing is to sta...

14049.85 BGN Плащане по фактура
45.43 BGN Транзакционна такса
27-ми юни 2023
Соня Сотирова е организатор за бенефициент Божидар Михайлов
Божи днес 27.06.23 Bozhi dnes 27.06.23

Здравейте, Приятели на Божи! Отдавна не сме се включвали с новини за неговото състояние, но всичко се развива много бързо. В следващите редове ще се опитаме да обобщим цялата информация за състоянието му :) Божидар и семейството му прекараха 6 дни в Турция, където Божи ходи на физиотерапия. Правят... Hello, Friends of God! It's been a while since we've chimed in with an update on his condition, but everything is moving very quickly. In the next lines we will try to summarize all the information about his condition :) Bozhidar and his family spent 6 days in Turkey, where Bozhid went for physioth...

3-ти май 2023
Соня Сотирова е организатор за бенефициент Божидар Михайлов
Одобрено изплащане Approved repayment

Скъпи дарители за Божи! Днес е изискано изплащане на средства от платформата за покриване на разходите, които семейството му е направило за лекарства и заплащането на престоя в хотел, докато течаха прегледите на Божи. Благодарим ви за големите сърца! Dear donors for God! Today a disbursement has been requested from the platform to cover the expenses his family incurred for medication and to pay for his hotel stay while Bozhi's checkups were ongoing. Thank you for your big hearts!

Виж още
3638.92 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
2-ри май 2023
Соня Сотирова е организатор за бенефициент Божидар Михайлов
Божи си е за кратко у дома! God is home for a short time!

Здравейте, ангели на Божи! В следващите редове ще напишем какво мина и какво предстои на нашия герой! Махнаха конците, всичко с клапата за сега е наред, след 3 месеца ги викат на контролен преглед и ЯМР, за да видят как се е повлиял мозъка. Относно храненето - за сега остава със сонда, защо... Hello, angels of God! In the next lines we will write what went and what is coming to our hero! They removed the stitches, everything with the flap is fine for now, in 3 months they are calling for a follow up and MRI to see how the brain has been affected. As for feeding - he's staying wit...

20-ти април 2023
Соня Сотирова е организатор за бенефициент Божидар Михайлов
Божи и престоят му в Турция God and his stay in Turkey

СКЪПИ АНГЕЛИ НА БОЖИ! СИГУРНО СЕ ЧУДИТЕ ВЕЧЕ КАК Е НАШИЯТ ГОЛЯМ ГЕРОЙ БОЖИДАР. С НЯКОЛКО ДУМИ ЩЕ ОБОБЩИМ ПРЕЗ КАКВО ПРЕМИНА ТОЙ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ И КАКВО ПРЕДСТОИ: Преглед при физиотерапевт и последваща физиотерапия - мнението на специалистите е, че Божи се справя учудващо добре, предвид факт... DEAR ANGELS OF GOD! YOU MUST BE WONDERING BY NOW HOW OUR GREAT HERO GODIDAR IS. IN A FEW WORDS WE WILL SUM UP WHAT HE HAS BEEN THROUGH IN THE LAST FEW DAYS AND WHAT IS TO COME: Examination by a physiotherapist and subsequent physiotherapy - the opinion of the specialists is that Bozhi is doing...