Дарители по кампания - 👩‍👧Подкрепа за Бени в битката му с невробластома.


4.43 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
2.46 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
48.73 лв. преди 5 месеца
48.73 лв. преди 5 месеца
18.62 лв. преди 6 месеца
9.08 лв. преди 6 месеца
29.02 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
9.07 лв. преди 7 месеца
9.08 лв. преди 7 месеца
9.36 лв. преди 7 месеца
18.75 лв. преди 7 месеца
9.34 лв. преди 7 месеца
9.32 лв. преди 7 месеца
19.22 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
9.36 лв. преди 7 месеца
48.2 лв. преди 7 месеца
18.89 лв. преди 7 месеца
98.03 лв. преди 7 месеца
9.06 лв. преди 7 месеца
6.15 лв. преди 7 месеца
38.91 лв. преди 7 месеца
48.05 лв. преди 7 месеца
19.22 лв. преди 7 месеца
9.36 лв. преди 7 месеца
19.22 лв. преди 7 месеца
19.19 лв. преди 8 месеца
38.43 лв. преди 8 месеца
98.1 лв. преди 8 месеца
28.55 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
9.07 лв. преди 8 месеца
21.8 лв. преди 8 месеца
9.09 лв. преди 8 месеца
18.82 лв. преди 8 месеца
37.41 лв. преди 8 месеца
4.42 лв. преди 8 месеца
194.93 лв. преди 8 месеца
98.03 лв. преди 8 месеца
28.49 лв. преди 8 месеца
14.29 лв. преди 8 месеца
78.32 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
18.82 лв. преди 8 месеца
38.86 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
9.34 лв. преди 8 месеца
48.8 лв. преди 8 месеца
8.96 лв. преди 8 месеца
48.69 лв. преди 8 месеца
28.24 лв. преди 8 месеца
9.34 лв. преди 8 месеца
48.8 лв. преди 8 месеца
29.06 лв. преди 8 месеца
4.43 лв. преди 8 месеца
8.37 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
9.36 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
48.76 лв. преди 9 месеца
47.83 лв. преди 9 месеца
19.18 лв. преди 9 месеца
9.35 лв. преди 9 месеца
48.69 лв. преди 9 месеца
14.29 лв. преди 9 месеца
19.15 лв. преди 9 месеца
19.21 лв. преди 9 месеца
9.35 лв. преди 9 месеца
24.15 лв. преди 9 месеца
4.43 лв. преди 9 месеца
19.18 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
14.29 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
4.43 лв. преди 9 месеца
19.21 лв. преди 9 месеца
14.29 лв. преди 9 месеца
9.35 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
9.35 лв. преди 9 месеца
48.8 лв. преди 9 месеца
9.36 лв. преди 9 месеца
492.5 лв. преди 9 месеца
38.88 лв. преди 9 месеца
196.7 лв. преди 9 месеца
29.02 лв. преди 9 месеца
38.91 лв. преди 9 месеца
5.41 лв. преди 9 месеца
38.86 лв. преди 9 месеца
19.21 лв. преди 9 месеца
9.35 лв. преди 9 месеца
14.27 лв. преди 9 месеца
98.1 лв. преди 9 месеца
9.35 лв. преди 9 месеца
4.43 лв. преди 9 месеца
9.32 лв. преди 9 месеца
19.19 лв. преди 9 месеца
48.8 лв. преди 9 месеца
9.35 лв. преди 9 месеца
19.18 лв. преди 9 месеца
19.18 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
48.05 лв. преди 9 месеца
9.34 лв. преди 9 месеца
48.69 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
48.8 лв. преди 9 месеца
98.03 лв. преди 9 месеца
9.36 лв. преди 9 месеца
4.42 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
34.95 лв. преди 10 месеца
9.35 лв. преди 10 месеца
48.69 лв. преди 10 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
97.96 лв. преди 10 месеца
11.31 лв. преди 10 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
19.19 лв. преди 10 месеца
19.16 лв. преди 10 месеца
48.8 лв. преди 10 месеца
48.73 лв. преди 10 месеца
97.89 лв. преди 10 месеца
97.68 лв. преди 10 месеца
4.43 лв. преди 10 месеца
48.8 лв. преди 10 месеца
4.43 лв. преди 10 месеца
0.48 лв. преди 10 месеца
0.48 лв. преди 10 месеца
1.47 лв. преди 10 месеца
9.36 лв. преди 10 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
29.06 лв. преди 10 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
0.48 лв. преди 10 месеца
Shape