Дарители по кампания - Подкрепа за Турция и Сирия 🇹🇷 🇸🇾


344.53 лв. преди 3 седмици
95 лв. преди 1 месец
886.9 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
38.86 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
196.56 лв. преди 1 месец
95 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
2.45 лв. преди 1 месец
481.18 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
492.15 лв. преди 1 месец
23.69 лв. преди 1 месец
120.69 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
33.94 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
33.99 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.19 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
29.04 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
147.4 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
492.5 лв. преди 1 месец
58.66 лв. преди 1 месец
14.25 лв. преди 1 месец
38.44 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
41.9 лв. преди 1 месец
19.16 лв. преди 1 месец
38.26 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
58.66 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
28.66 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
196.56 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
24.13 лв. преди 1 месец
38.5 лв. преди 1 месец
4.12 лв. преди 1 месец
292.42 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
47.47 лв. преди 1 месец
381.77 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
218.5 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
1.25 лв. преди 1 месец
8.96 лв. преди 1 месец
9.06 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
29.01 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
47.23 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
38.91 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
64.58 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
97.82 лв. преди 1 месец
18.92 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
93.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
8.88 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
28.66 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
29.04 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
8.89 лв. преди 1 месец
1500 лв. преди 1 месец
Shape