Всички новини за кампания

26-ти юни 2024
Радослав Драшков
Одобрено изплащане Approved repayment

Искам да благодаря на всички мои дарители за подкрепата. Парите, които прехвърлям ще изхарча за Power Bank. I would like to thank all my donors for their support. The money I transfer will be spent on the Power Bank.

37.46 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.61 EUR Транзакционна такса