Подкрепи Георги за успеха Cheer Georgi on to success

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Подкрепи Георги за успеха Cheer Georgi on to success

482 Дарители
14745.99 EUR дарени от 178952 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Георги Маринов
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Георги Маринов е организатор на кампанията
Приключила
Налична сума
0 EUR

Здравейте,скъпи дарители,приятели, близки и познати.

Казва се Георги Маринов на 22 години и има частично прекъсване на гръбначния мозък Th3-Th4. Датата, която преобърна и бележи живота му, е 06.08.2021 г. Датата на катастрофата – тогава губи сетивност и моторни функции от гърдите надолу . 2 години и половина по-късно все още в инвалидна количка Георги НЕ СЕ Е ОТКАЗАЛ И ВЯРВА В СВОЯ УСПЕХ, и е на ръба да го осъществи.

През тези години той и семейството му пробваха какви ли не лечения в цял свят за тяхна сметка, но за жалост – неуспешни. И с много разговори, трудности и доста безсънни нощи намериха лечение в Банкок, Тайланд, КЪДЕТО МУ ДАВАТ 85% ШАНС ЗА ПЪЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.

ЛЕКАРИТЕ СА СИГУРНИ В УСПЕХА на Георги и вярват, че ще се възстанови, защото през тези години ТОЙ НЕ СЕ Е ОТКАЗАЛ И ЗА МИГ, и не е спирал да тренира, и да полага усилия за възстановяването си.

Но след всичките предишни опити за лечение, семейството не разполага с финансовата възможност. И ето ни сега – обръщаме се към Вас, надявайки се да ни помогнете да съберем тази сума. НЕКА БЪДЕМ ХОРА, НЕКА ПОДКРЕПИМ ГЕОРГИ, който заслужава да успее и е сигурен в това.

Всеки е бил на 20 години и да си “прикован“ за инвалидна количка е тежко наказание. Георги иска да има семейство и да се радва на живота като всички нас. Нека всички заедно сбъднем мечтата на Георги и да го измъкнем от затвора на собственото му тяло. Да го освободим от тежестта и болката, която изпитва всеки ден.

КАК ДА МУ ПОМОГНЕТЕ? Чрез дарение тук в платформата, чрез виртуалния пос терминал (кликни на бутона Дари).

Ако нямате финансова възможност - чрез споделяне на кампанията в социалните ви мрежи (кликни на бутона Сподели) БЛАГОДАРИМ ВИ!!!

Hello, dear donors, friends, relatives and acquaintances.

His name is Georgi Marinov, 22 years old and he has a partial Th3-Th4 spinal cord injury. The date that turned and marks his life is 06.08.2021. The date of the crash - then he lost sensation and motor functions from the chest down. 2 and a half years later still in a wheelchair Georgi HAS NOT GIVEN UP AND BELIEVES IN HIS SUCCESS, and is on the verge of making it happen.

During these years he and his family have tried all sorts of treatments all over the world at their expense, but sadly - unsuccessfully. And with much talking, hardship and many sleepless nights they found treatment in Bangkok, Thailand, WHERE THEY GAVE HIM AN 85% CHANCE OF FULL RECOVERY.

THE DOCTORS ARE CONFIDENT IN GEORGE'S SUCCESS and believe he will recover, because during these years HE HAS NOT GIVEN UP FOR A MOMENT, and has not stopped training, and making efforts for his recovery.

But after all the previous attempts at treatment, the family does not have the financial ability. So here we are now - reaching out to you, hoping you can help us raise this amount. LET'S BE PEOPLE, LET'S SUPPORT GEORGE who deserves to succeed and is sure of it.

Everyone has been in their 20's and being "wheelchair bound" is a severe punishment. Georgie wants to have a family and enjoy life like the rest of us. Let's all work together to make George's dream come true and get him out of the prison of his own body. Let's free him from the burden and pain he feels every day.

HOW CAN YOU HELP HIM? By making a donation here on the platform, through the virtual пос terminal (click on the Donate button).

If you are not financially able - by sharing the campaign on your social networks (click on the Share button) THANK YOU!!!

Виж още
Новини
9-ти юли 2024
Георги Маринов
Одобрено изплащане Approved repayment
Доплащане към лечението. Add-on treatment.
113.51 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса
13-ти юни 2024
Георги Маринов
Одобрено изплащане Approved repayment
Изискване на депозитно плащане на лечението в Тайланд ,което предстой на Георги.Окачва се ,той да замине август месец.Благодарим ви,за подкрепата!Заед... Deposit payment is required for Georgi's treatment in Thailand.He is expected to leave in August.Thank you for your support!
14586.46 EUR Плащане по фактура
24.78 EUR Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.