Дарители по кампания - Подкрепи младата надежда в шахмата Анджелика Ненова


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

47.87 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
0.48 лв. преди 1 месец
14.25 лв. преди 1 месец
786.9 лв. преди 1 месец
3444.37 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 2 месеца
57.57 лв. преди 2 месеца
10.33 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
21.14 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
28.98 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
584.19 лв. преди 2 месеца
24.12 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
24.12 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
24.12 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
9.3 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
198.32 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
308.75 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
29.03 лв. преди 3 месеца
196.5 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
196.35 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
293.55 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
24.07 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.3 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
108.83 лв. преди 3 месеца
58.6 лв. преди 3 месеца
68.4 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
28.52 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
24.11 лв. преди 3 месеца
18.75 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
97.6 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
9.38 лв. преди 3 месеца
9.2 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
21.2 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
194.94 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
294.77 лв. преди 3 месеца
29.03 лв. преди 3 месеца
1.44 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
491.25 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
24.11 лв. преди 3 месеца
29.12 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
23.76 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
3.44 лв. преди 3 месеца
Shape