Помогнете! Костадин се бори с рядък агресивен рак! Help! Kostadin is fighting a rare aggressive cancer!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2712 Дарители
214043.83 EUR дарени от 306775 EUR
Организатор
Maria Marinova
Бенефициент
Костадин Стефанов Бозуков
Крайна дата
Край след 41 дни
Налична сума
312.96 EUR
Maria Marinova организира кампания за Костадин Стефанов Бозуков
Край след 41 дни
Налична сума
312.96 EUR

Новини 08.02.24г News 08.02.24

8-ми февруари 2024

Приятели, борбата ни продължава !

Нашата трета химиотерапия приключи преди няколко дни! Доста тежък курс- на моменти Коце не можеше да си поеме въздух . Почти не се храни, като се опитваме да овладеем с лекарства повръщането и гаденето. Сега през ден сме в болницата за изследвания и следене на показатели . За сега състоянието на Коце е задоволително, но трябва да продължим Физиотерапията, за да се заздравят мускулите и Коце да стане по стабилен! 

Предстои ни 4ти курс Химиотерапия заедно с физиотерапия ! 

След като приключи, лекарския екип ще се събират на консултация и най- вероятно ще се наложи операция ! 

Благодарение на Вас ние вярваме и имаме сили да продължим и да сбъднем нашата мечта - Коце да оздравее !!!

Friends, our struggle continues !

Our third chemotherapy ended a few days ago! Quite a tough course- at times Kotze couldn't catch his breath. He hardly eats as we try to control the vomiting and nausea with medication. Now we are in the hospital every day for tests and monitoring of indicators . For now Kotze's condition is satisfactory but we need to continue Physiotherapy to strengthen the muscles and make Kotze more stable!

We are about to have our 4th course of Chemotherapy together with Physiotherapy !

Once finished, the medical team will be meeting for a consultation and will most likely need surgery !

Thanks to you we believe and have the strength to continue and make our dream come true - Kotze to get better !!!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.